Törvényi háttér

Módosult a társasházi és a lakásszövetkezeti törvény
Jelen pillanatban elegendő a lakók 2/3-ának döntése arról, hogy a társasházi, lakásszövetkezeti épületeket bekamerázzák. 2011. július 28-tól nem szükséges az összes lakó beleegyezése ahhoz, hogy kamerákat telepítsenek, elegendő a közgyűlés 2/3-ának döntése a kamerarendszer telepítéséhez. A lakásszövetkezet alapszabályának illetve a társasház szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell az adatkezelési szabályokat.

Kamerarendszer telepítésének feltételei
A 2/3-os döntésen felül csak akkor lehetséges kamerarendszert üzemeltetni, ha valószínűsíthető, hogy a jogvédelem más módszerrel nem érhető el, és a törvény által megjelölt célok eléréséhez a rendszer működtetése elengedhetetlenül szükséges. A törvény által megengedett céloktól eltérő célra a felvételeket felhasználni nem lehet. E célok: az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelme. Egyetlen kamera sem irányulhat valamely tulajdonos bejáratára vagy nyílászárójára, de olyan közös tulajdonú részekre sem, mint pl. öltöző vagy éppen az illemhely.

Tájékoztatás a ház bejáratánál
A kamerával megfigyelt épület, épületrész belépési pontjain az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésére utaló, jól látható tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatásban meg kell jelölni az üzemeltető személy nevét és elérhetőségét. Ezen felül – kérésre – tájékoztatást kell adni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényről, így különösen a felvételkészítés céljáról és jogalapjáról, a felvételek tárolásának időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit is tartalmaznia kell.

A felvételek felhasználása és törlése – az adatkezelés időtartama
A rögzítést követő 15 nap elteltével a rendszernek automatikusan törölnie kell a felvételeket. A törvény nem csak lehetőséget ad a 15 napos tárolásra, de – szokatlan megoldást alkalmazva – kötelezően elő is írja. A felvételek büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági, polgári peres eljárásban is felhasználhatók bizonyítékul. Kizárólag e szervek részére továbbíthatók a felvételek. A rendszer üzemeltetője csak akkor jogosult megismerni a felvételeket, ha azokra a már ismertetett célokból szükség van. Nem nézegetheti tehát önkényesen senki a monitort illetve a felvételeket. Ha valaki jelzi, hogy igényt tartana a felvételekre, szeretné felhasználni bizonyítékként, kérheti, hogy ne töröljék azokat. Ilyenkor a kéréstől számított 30 napig tárolni kell a felvételeket, és a megkereső hatóság, bíróság részére át kell adni. Ha a 30 nap eltelik anélkül, hogy a felvételre valamely hatóság igényt tartani, törölni kell.

Jogérvényesítés
A felvételen szereplő személy megtekintheti a róla készült felvételeket, másolatot kérhet – évente egyszer ingyenesen – a saját magát ábrázoló felvételekről, kérheti a saját képmását tartalmazó felvételek törlését, és tiltakozhat is az adatok kezelése ellen. Jogosult megismerni azt is, hogy az elmúlt 5 évben mely szervek részére továbbítottak rá vonatkozó felvételeket. A felvételek megismerését jegyzőkönyvezni kell. Az érintett jogai megsértésének vélelme esetén az adatvédelmi biztoshoz illetve a bírósághoz fordulhat.

Forrás: Dr. Kulcsár Zoltán
Adatvédelmi Szakértő